Ice Music Festival Geilo 2018 Cancelled

The Icemusic Festival Geilo was first arranged in 2006 on the initiative of Terje Isungset and Pål K. Medhus. The festival has been arranged at the first or second full moon every year since. Icemusic Festival Geilo is the only festival in the world where everything from arena to instruments is made of snow and ice. There have been countless hours of hard work and efforts from volunteers, performers, sponsors, collaborators and organisational management, which has contributed to the Icemusic Festival Geilo each year becoming an ever-better festival. We are very proud of the many magic moments created through the festival and are enormously grateful for the effort by so many people through all 13 festivals.

In 2018, the Icemusic Festival Geilo was due to take place in Geilo from 31st January - 4th February, however it is with great sadness that the board of the Icemusic Festival Geilo has come to the painful decision to cancel the festival in the form originally planned. The decision is based on several factors:

In recent years, one has seen increasing challenges due to weather and climate. The period before and during the festival is increasingly characterised by mild and unstable weather. This creates challenges regarding the construction of the arena, the conduct of concerts and, in particular, the safety of the audience, performers and volunteers alike.

Also in recent years, Visit Geilo AS has contributed with resources for festival management, as well as financial assistance. Unfortunately, events around Visit Geilo give no ability for financial contribution to the Icemusic Festival Geilo in 2018. In addition, there are no longer any resources in Visit Geilo to take care of festival management. It is therefore imperative to find another way to host the Icemusic Festival 2018 than planned.

We are working with an alternative plan for a significantly smaller Icemusic Festival in Finse, but we cannot give any guarantees at this time. Information about the event in Finse will be available at www.icemusicfestival.no in due course. Tickets sold to Icemusic Festival Geilo 2018 will be refunded.

With warm greetings from the board of the Icemusic Festival Geilo,

Pål K. Medhus, Sven-Erik Knoff and Line Ramsvik.

 

Icemusicfestival Geilo ble første gang arrangert i 2006 etter initiativ fra Terje Isungset og Pål K. Medhus. Festivalen har blitt arrangert ved den første eller andre fullmånen hvert år siden. Icemusicfestival Geilo er den eneste festivalen i verden hvor alt fra arena til instrumenter er laget av snø og is. Det er lagt ned utallige dugnadstimer og innsats fra frivillige, utøvere, sponsorer, samarbeidspartnere og organisasjonsledelse, som har bidratt til at Icemusicfestival Geilo hvert år har blitt en stadig bedre festival. Vi er veldig stolte over de magiske øyeblikkene som er skapt gjennom festivalen, og enormt takknemlige for den innsatsen som er lagt ned i festivalen av så mange mennesker opp gjennom alle disse 13 festivalene.

I 2018 skulle Icemusicfestival Geilo gått av stabelen på Geilo 31. januar – 4. februar, men det er med stor sorg at styret i Icemusicfestival Geilo ser seg nødt til å kansellere festivalen i den formen som opprinnelig var planlagt. Avgjørelsen baserer seg på flere forhold:

En har de senere årene sett stadig større utfordringer rundt vær og klima. Perioden før og under festivalen er stadig oftere preget av mildt og ustabilt vær. Dette skaper utfordringer rundt bygging av arena, gjennomføring av konserter og ikke minst publikums, utøveres og frivilliges sikkerhet.

Visit Geilo AS har de senere årene bistått festivalen med ressurser til festival-ledelse, i tillegg til økonomisk bistand. Dessverre gjør hendelser rundt Visit Geilo at det økonomiske bidraget til Icemusicfestival Geilo faller bort i 2018. I tillegg er det ikke lenger ressurser i Visit Geilo til å ta hånd om festival-ledelse. Det er derfor tvingende nødvendig å finne en annen måte å arrangere Icemusicfestival 2018 på, enn slik det var planlagt.

Det jobbes med en alternativ plan for en betydelig mindre Icemusicfestival på Finse, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke gi noen garantier for at den blir gjennomført. Billetter som er solgt til Icemusicfestival Geilo 2018 refunderes.

Med varme hilsener fra styret i Icemusicfestival Geilo

Pål K. Medhus, Sven-Erik Knoff og Line Ramsvik

Ice Music Festival